EMS world

EMS world

“ รับถึงที่ กล่องซองฟรี ตรวจสอบสถานะได้ ” ตอบสนองความต้องการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายการไปรษณีย์ไปยังปลายทางกว่า 94 ประเทศ


บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม เหมาะกับสินค้าระดับพรีเมียมและต้องการความเร่งด่วน มีบริการรับฝากนอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำจ่ายถึงมือผู้รับ ครอบคลุมพื้นที่ปลายทางกว่า 94 ประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม.

 • นำจ่ายถึงผู้รับแบบ Door-to-Door
 • ให้บริการรับฝากถึงที่อยู่ผู้ฝากส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการเป็นราคาสุทธิ ไม่มีคิดค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่านำจ่ายพิเศษและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จุดให้บริการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์และร้านไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ บริการรับฝากถึงที่อยู่ผู้รับ จำนวน 58 แห่ง (Link pdf) อัตราค่าบริการ : ค่าบริการตามน้ำหนักและแบ่งตามโซนประเทศปลายทาง ตรวจสอบค่าบริการ (Link PDF) อัตราชดใช้ค่าเสียหาย : วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับ Document และ 7,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise)

Courier Post

Courier Post

“ เหนือชั้นทุกการส่ง ตรงสู่ทุกมุมโลก ” ระบบการขนส่งที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับส่งด่วนพิเศษระหว่างประเทศบนมาตรฐาน DHL


บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศทั้งในรูปแบบ Document และ Package (Merchandise) บริการเทียบเท่ากับขนส่งเอกชน ภายใต้การขนส่งของ DHL Express โดยผู้ใช้บริการ Courier Post จะได้รับประโยชน์ อาทิ

 • การดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ
 • บริการ ODD (On Demand Delivery) เลือกลักษณะการนำจ่ายตามความต้องการโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งจะมี SMS แจ้งสถานะสิ่งของให้ผู้รับทราบ โดยผู้รับ SMS จะสามารถเลือกเวลา และสถานที่ที่จะให้ไปนำจ่ายได้ตามความต้องการ
 • สามารถฝากส่งสิ่งของที่มีเงื่อนไขพิเศษ/สิ่งของต้องกำกัด เช่น ของเหลว แบตเตอรี่ ฯลฯ ได้
 • เพิ่มวงเงินชดใช้สูงสุด 1,000 SDR (ประมาณ 47,000 บาท)
 • ตรวจสอบสถานะสิ่งของผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ตลอด 24 ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชั่น Track &Trace

เงื่อนไข :

 1. บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือสิ่งของ Package (Merchandise) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 2. ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 2 – 3 วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวมระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง) ทั้งนี้ ต้องฝากส่งก่อนเวลา 16.30 น.
 4. สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง

ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย รัสเซีย ฮังการี ไอซ์แลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน สเปน ออสเตรีย นิวซีแลนด์ และ แคนาดา จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 171 แห่ง (link ปณ) อัตราค่าบริการ : ค่าบริการตามน้ำหนักและแบ่งตามโซนประเทศปลายทาง ตรวจสอบค่าบริการ (Link PDF) อัตราชดใช้ค่าเสียหาย : วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับ Document และ 10,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise) บริการเสริมพิเศษ เพิ่มวงเงินค่าชดใช้สูงสุด 1,000 SDR/ชิ้น โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 7 บาทต่อจำนวนเงินชดใช้ทุกๆ 200 SDR หรือเศษ บวกค่าปฏิบัติการ 85 บาท (SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

Small packet

Small packet

ส่งง่าย จ่ายคุ้ม ครอบคลุมทั่วโลก ” บริการพัสดุย่อยระหว่างประเทศ สำหรับส่งของชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 2 กก.ไปต่างประเทศ


บริการจัดส่งสิ่งของระหว่างประเทศในราคาประหยัด เหมาะสำหรับสิ่งของที่มีมูลค่าไม่สูง และต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สามารถเปิดดูสิ่งที่บรรจุภายในได้ ในกรณีที่ติดต่อผู้รับไม่ได้จะส่งคืนผู้ส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • น้ำหนักสูงสุด 2 กิโลกรัม (หนังสือและนิตยสาร ได้ถึง 5 กิโลกรัม)
 • รู้สถานะเมื่อสิ่งของถึงมือผู้รับและมีวงเงินชดใช้สูงสุด 30 SDL เมื่อใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศเพิ่ม

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ อัตราค่าบริการ ค่าบริการแบ่งตามโซนประเทศปลายทาง และคิดตามน้ำหนักและวิธีการขนส่ง

น้ำหนัก ZONE 1 ประเทศในทวีป Asia ZONE 2 ประเทศในทวีป Africa, Europe และกลุ่ม Oceania ZONE 3 ประเทศในทวีป North & South America
ระหว่างประเทศทางอากาศ (AIR MAIL)
20 กรัมแรก 12 16 18
ต่อไป 20 กรัมละ 8 10 12
ระหว่างประเทศทางอากาศราคาประหยัด (SAL)
50 กรัมแรก 12 16 18
ต่อไป 25 กรัมละ 8 10 12
(เฉพาะการส่งแบบ SAL ที่ประเทศ Israel อยู่ใน ZONE 2
ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (Surface)
ไม่เกิน 100 กรัม 25
ไม่เกิน 250 กรัม 65
ไม่เกิน 500 กรัม 115
ไม่เกิน 1,000 กรัม 215
ไม่เกิน 1,500 กรัม 315
ไม่เกิน 2,000 กรัม 415

บริการเสริมพิเศษ

เลือกตรวจสอบสถานะและมีวงเงินชดใช้สูงสุด 30 SDL เมื่อใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ โดยคิดค่าบริการ ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ปลายทาง 38 ประเทศ เช่น ออสเตรีย จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย อเมริกา ฯลฯ บวกเพิ่ม 85 บาท/ชิ้น
 • กลุ่มที่ 2 ปลายทาง 203 ประเทศ เช่น บราซิล มาเลเซีย มัลดีฟส์ สืงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง แคนาดา ฯลฯ บวกเพิ่ม 70 บาท/ชิ้น

(SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

Logispost World

Logispost World

ส่งของใหญ่ไปต่างประเทศ เรื่องเล็กนิดเดียว ” บริการส่งประหยัดระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจ e-commerce


บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ(ทางอากาศ) ถึงที่อยู่ผู้รับ เหมาะสำหรับของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 245 แห่งที่เปิดให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม.

 • ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร
 • ส่งสิ่งของที่มีน้ำหนัก 20-200 กก.
 • สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องบรรจุอย่างเรียบร้อยในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมขนส่ง และผ่านการดำเนินพิธีการศุลกากรก่อนนำส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • ถึงปลายทางภายใน 7-10 วัน
 • ตรวจสอบสถานะได้ 24 ชม.
 • ครอบคลุมปลายทาง 33 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน (จีนเหนือ/จีนใต้ ) ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อิสราเอล เยอรมนี รัสเซีย เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ อิตาลี ออสเตรีย เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ สวีเดน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยูเครน
 • กรณีนำจ่ายผู้รับไม่ได้ มีค่าบริการส่งคืน

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศรวม 245 แห่ง (link ปณ) อัตราค่าบริการ บริการเสริมพิเศษ เพิ่มวงเงินค่าชดใช้สูงสุด 1,000 SDR/ชิ้น โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 7 บาทต่อจำนวนเงินชดใช้ทุกๆ 200 SDR หรือเศษ บวกค่าปฏิบัติการ 85 บาท (SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

e-Packet

e-Packet

ส่งประหยัดระหว่างประเทศ ” บริการส่งประหยัดระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจ e-commerce


บริการระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ระหว่างประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาประหยัด ตรวจสอบสถานะจัดส่งได้ และสามารถใช้ควบคู่กับบริการรับประกันเพิ่มได้ตามวงเงินที่กำหนด

 • จัดส่งสิ่งของเป็นซองหรือกล่อง (Package) น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
 • ค่าบริการคิดตามน้ำหนักจริง โดยไม่คิดค่ากล่อง ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มาตรฐานนำจ่ายผู้รับในต่างประเทศ 3 – 9 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง
 • ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ : มี 12 ประเทศปลายทาง
  • กลุ่มที่ 1 คือ ประเทศฮ่องกง เกาหลีใต้ จีน มัลดีฟส์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ไต้หวัน
  • กลุ่มที่ 2 คือ ประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
  • กลุ่มที่ 3 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้รับ
 • ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี เว้นแต่ใช้คู่กับบริการรับประกัน

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ค่าบริการ

น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ZONE 1 (CHINA, HONG KONG, INDONESIA, KOREA, MALDIVES, MALAYSIA, SINGAPORE, TAIWAN, VIETNAM) ZONE 2 (JAPAN, AUSTRALIA) ZONE 3 (USA)
100 120 150 125
200 145 180 175
300 170 210 220
400 195 240 265
500 220 270 310
600 245 300 355
700 270 330 400
800 295 360 445
900 320 390 490
1,000 345 420 535
1,100 370 450 590
1,200 395 480 645
1,300 420 510 700
1,400 445 540 755
1,500 470 570 810
1,600 495 600 865
1,700 520 630 920
1,800 545 660 975
1,900 570 690 1,030
2,000 595 720 1,085

บริการเสริมพิเศษ

เพิ่มวงเงินค่าชดใช้สูงสุด 1,000 SDR/ชิ้น โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 7 บาทต่อจำนวนเงินชดใช้ทุกๆ 200 SDR หรือเศษ บวกค่าปฏิบัติการ 85 บาท

(SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

EMS world

EMS world

“ รับถึงที่ กล่องซองฟรี ตรวจสอบสถานะได้ 
ตอบสนองความต้องการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายการไปรษณีย์ไปยังปลายทางกว่า 94 ประเทศ


บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม เหมาะกับสินค้าระดับพรีเมียมและต้องการความเร่งด่วน มีบริการรับฝากนอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำจ่ายถึงมือผู้รับ ครอบคลุมพื้นที่ปลายทางกว่า 94 ประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม.

 • นำจ่ายถึงผู้รับแบบ Door-to-Door
 • ให้บริการรับฝากถึงที่อยู่ผู้ฝากส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการเป็นราคาสุทธิ ไม่มีคิดค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่านำจ่ายพิเศษและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จุดให้บริการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์และร้านไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ บริการรับฝากถึงที่อยู่ผู้รับ จำนวน 58 แห่ง
อัตราค่าบริการ : ค่าบริการตามน้ำหนักและแบ่งตามโซนประเทศปลายทาง ตรวจสอบค่าบริการ
อัตราชดใช้ค่าเสียหาย : วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับ Document และ 7,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise)

Courier Post

Courier Post

“ เหนือชั้นทุกการส่ง ตรงสู่ทุกมุมโลก 
ระบบการขนส่งที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับส่งด่วนพิเศษระหว่างประเทศบนมาตรฐาน DHL


บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศทั้งในรูปแบบ Document และ Package (Merchandise) บริการเทียบเท่ากับขนส่งเอกชน ภายใต้การขนส่งของ DHL Express โดยผู้ใช้บริการ Courier Post จะได้รับประโยชน์ อาทิ

 • การดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ
 • บริการ ODD (On Demand Delivery) เลือกลักษณะการนำจ่ายตามความต้องการโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งจะมี SMS แจ้งสถานะสิ่งของให้ผู้รับทราบ โดยผู้รับ SMS จะสามารถเลือกเวลา และสถานที่ที่จะให้ไปนำจ่ายได้ตามความต้องการ
 • สามารถฝากส่งสิ่งของที่มีเงื่อนไขพิเศษ/สิ่งของต้องกำกัด เช่น ของเหลว แบตเตอรี่ ฯลฯ ได้
 • เพิ่มวงเงินชดใช้สูงสุด 1,000 SDR (ประมาณ 47,000 บาท)
 • ตรวจสอบสถานะสิ่งของผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ตลอด 24 ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชั่น Track &Trace

เงื่อนไข :

 1. บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือสิ่งของ Package (Merchandise) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 2. ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 2 – 3 วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวมระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง) ทั้งนี้ ต้องฝากส่งก่อนเวลา 16.30 น.
 4. สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง

ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย รัสเซีย ฮังการี ไอซ์แลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน สเปน ออสเตรีย นิวซีแลนด์ และ แคนาดา

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 171 แห่ง
อัตราค่าบริการ : ค่าบริการตามน้ำหนักและแบ่งตามโซนประเทศปลายทาง ตรวจสอบค่าบริการ

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย : วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับ Document และ 10,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise)

บริการเสริมพิเศษ
เพิ่มวงเงินค่าชดใช้สูงสุด 1,000 SDR/ชิ้น โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 7 บาทต่อจำนวนเงินชดใช้ทุกๆ 200 SDR หรือเศษ บวกค่าปฏิบัติการ 85 บาท
(SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

ประเทศปลายทางเปิดเพิ่ม 15 กันยายน 2561 จำนวน 40 ประเทศ :
ARGENTINA, BAHRAIN, BANGLADESH, BRAZIL, BRUNEI, CAMBODIA, CHILE, CHINA, CROATIA, CUBA, EGYPT, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, IRAN, ISRAEL, JAPAN, JORDAN, KUWAIT, LAOS, LEBANON, MALAYSIA, MEXICO, MONGOLIA, MOROCCO, MYANMAR, OMAN, PAKISTAN, PHILIPPINES, QATAR, SAUDI ARABIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SRI LANKA, TAIWAN, TURKEY, UAE, UKRAINE, VIETNAM

จุดให้บริการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ 171 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล และ 3 ปณ. ในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบจุดให้บริการที่นี่

Small packet

Small packet

ส่งง่าย จ่ายคุ้ม ครอบคลุมทั่วโลก 
บริการพัสดุย่อยระหว่างประเทศ สำหรับส่งของชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 2 กก.ไปต่างประเทศ


บริการจัดส่งสิ่งของระหว่างประเทศในราคาประหยัด เหมาะสำหรับสิ่งของที่มีมูลค่าไม่สูง และต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สามารถเปิดดูสิ่งที่บรรจุภายในได้ ในกรณีที่ติดต่อผู้รับไม่ได้จะส่งคืนผู้ส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • น้ำหนักสูงสุด 2 กิโลกรัม (หนังสือและนิตยสาร ได้ถึง 5 กิโลกรัม)
 • รู้สถานะเมื่อสิ่งของถึงมือผู้รับและมีวงเงินชดใช้สูงสุด 30 SDL เมื่อใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศเพิ่ม

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
อัตราค่าบริการ ค่าบริการแบ่งตามโซนประเทศปลายทาง และคิดตามน้ำหนักและวิธีการขนส่ง

น้ำหนัก ZONE 1
ประเทศในทวีป Asia
ZONE 2
ประเทศในทวีป Africa,
Europe และกลุ่ม Oceania
ZONE 3
ประเทศในทวีป
North & South America
ระหว่างประเทศทางอากาศ (AIR MAIL)
20 กรัมแรก 12 16 18
ต่อไป 20 กรัมละ 8 10 12
ระหว่างประเทศทางอากาศราคาประหยัด (SAL)
50 กรัมแรก 12 16 18
ต่อไป 25 กรัมละ 8 10 12
(เฉพาะการส่งแบบ SAL ที่ประเทศ Israel อยู่ใน ZONE 2
ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (Surface)
ไม่เกิน 100 กรัม 25
ไม่เกิน 250 กรัม 65
ไม่เกิน 500 กรัม 115
ไม่เกิน 1,000 กรัม 215
ไม่เกิน 1,500 กรัม 315
ไม่เกิน 2,000 กรัม 415

บริการเสริมพิเศษ

เลือกตรวจสอบสถานะและมีวงเงินชดใช้สูงสุด 30 SDL เมื่อใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ โดยคิดค่าบริการ ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ปลายทาง 38 ประเทศ เช่น ออสเตรีย จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย อเมริกา ฯลฯ บวกเพิ่ม 85 บาท/ชิ้น
 • กลุ่มที่ 2 ปลายทาง 203 ประเทศ เช่น บราซิล มาเลเซีย มัลดีฟส์ สืงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง แคนาดา ฯลฯ บวกเพิ่ม 70 บาท/ชิ้น

(SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

Logispost World

Logispost World

ส่งของใหญ่ไปต่างประเทศ เรื่องเล็กนิดเดียว
บริการส่งประหยัดระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจ e-commerce


บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ(ทางอากาศ) ถึงที่อยู่ผู้รับ เหมาะสำหรับของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 245 แห่งที่เปิดให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม.

 • ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร
 • ส่งสิ่งของที่มีน้ำหนัก 20-200 กก.
 • สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องบรรจุอย่างเรียบร้อยในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพร้อมขนส่ง และผ่านการดำเนินพิธีการศุลกากรก่อนนำส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • ถึงปลายทางภายใน 7-10 วัน
 • ตรวจสอบสถานะได้ 24 ชม.
 • ครอบคลุมปลายทาง 33 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน (จีนเหนือ/จีนใต้ ) ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อิสราเอล เยอรมนี รัสเซีย เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ อิตาลี ออสเตรีย เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ สวีเดน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยูเครน
 • กรณีนำจ่ายผู้รับไม่ได้ มีค่าบริการส่งคืน

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศรวม 245 แห่ง ตรวจสอบจุดให้บริการ
อัตราค่าบริการ

บริการเสริมพิเศษ
เพิ่มวงเงินค่าชดใช้สูงสุด 1,000 SDR/ชิ้น โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 7 บาทต่อจำนวนเงินชดใช้ทุกๆ 200 SDR หรือเศษ บวกค่าปฏิบัติการ 85 บาท
(SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

e-Packet

e-Packet

ส่งประหยัดระหว่างประเทศ
บริการส่งประหยัดระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจ e-commerce


บริการระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ระหว่างประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาประหยัด ตรวจสอบสถานะจัดส่งได้ และสามารถใช้ควบคู่กับบริการรับประกันเพิ่มได้ตามวงเงินที่กำหนด

 • จัดส่งสิ่งของเป็นซองหรือกล่อง (Package) น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
 • ค่าบริการคิดตามน้ำหนักจริง โดยไม่คิดค่ากล่อง ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มาตรฐานนำจ่ายผู้รับในต่างประเทศ 3 – 9 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง
 • ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ : มี 12 ประเทศปลายทาง
  • กลุ่มที่ 1 คือ ประเทศฮ่องกง เกาหลีใต้ จีน มัลดีฟส์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ไต้หวัน
  • กลุ่มที่ 2 คือ ประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
  • กลุ่มที่ 3 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้รับ
 • ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี เว้นแต่ใช้คู่กับบริการรับประกัน

จุดให้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
ค่าบริการ

น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ZONE 1
(CHINA, HONG KONG, INDONESIA, KOREA, MALDIVES, MALAYSIA, SINGAPORE, TAIWAN, VIETNAM)
ZONE 2
(JAPAN, AUSTRALIA)
ZONE 3
(USA)
100 120 150 125
200 145 180 175
300 170 210 220
400 195 240 265
500 220 270 310
600 245 300 355
700 270 330 400
800 295 360 445
900 320 390 490
1,000 345 420 535
1,100 370 450 590
1,200 395 480 645
1,300 420 510 700
1,400 445 540 755
1,500 470 570 810
1,600 495 600 865
1,700 520 630 920
1,800 545 660 975
1,900 570 690 1,030
2,000 595 720 1,085

บริการเสริมพิเศษ

เพิ่มวงเงินค่าชดใช้สูงสุด 1,000 SDR/ชิ้น โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 7 บาทต่อจำนวนเงินชดใช้ทุกๆ 200 SDR หรือเศษ บวกค่าปฏิบัติการ 85 บาท

(SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)